שחזור מרכב טרקטור

שחזור של מכסה לטרקטור קאטר פילר