מודל ילד בודהה

מודל ילד בודהה מוגדל ל 2 מטרים מקלקר

תמונה0006 תמונה0001